سازندگان METRO اطلاعاتی در مورد قسمت بعدی بازی اعلام کرده اند