اتلتیک بیلبائو

کشور اسپانیا

بارسلونا بدون جام خواهد ماند، چه چیزی در انتظار مربی است؟

کشور اسپانیا

چریشف اولین شکست فصل را برای اتلتیک به ارمغان آورد، صفر در دربی مادریلنو. نتایج دور هفتم نمونه