اشکالات

Игры

بررسی آپدیت درایور AMD برای بازی CS 2

Игры

توسعه دهنده Valve از بازیکنان خواست که اطلاعات مربوط به نسخه بازی را از صفحه نمایش CS 2 حذف نکنند