قرارداد جدید با استعدادهای جوان: بارسلونا قرارداد خود را با این اعجوبه 16 ساله تمدید کرد