سرزمین های مرزی

Игры

Embracer Gearbox را که به خاطر بازی Borderlands شناخته می شود، به مبلغ 460 میلیون دلار به این شرکت فروخت که توسط Take-Two که مالک Rockstar و 2K است، پرداخت خواهد شد.

بیشتر

بازی هایی که به دلیل تبلیغات دگرباشان جنسی در روسیه ممنوع خواهند شد