بازی Call of Duty

Игры

قسمت‌های جدید بازی Call of Duty قرار است در سال 2024 بر روی Xbox Game Pass منتشر شود

Игры

ACTIVISION COD بعدی برگزار شد، جایی که آنها جزئیات پروژه های آینده را در فرانشیز CALL OF DUTY گفتند

Игры

مایکروسافت قصد دارد در سال 2023 سری Call of Duty را به Xbox Game Pass اضافه کند

Игры

تاریخ انتشار قسمت جدید Call of Duty