CD Projekt RED در

Игры

افشای بزرگ داون واکر به تازگی فرا رسیده است، تا به حال چه می دانیم؟

Игры

CD Projekt RED الزامات بازی The Witcher 2: Assassins of Kings را تغییر می دهد

Игры

هوش مصنوعی چه تاثیری بر بازی Cyberpunk 2077 داشت؟

Игры

CD Projekt Red 20 میلیون نسخه از Cyberpunk 2077 فروخته است