چگونه دروازه بان چهارم به یک قهرمان غیرمنتظره لیگ قهرمانان تبدیل شد