فروشگاه Epic Games Game Giveaway: Severed Steel از 28 ژوئیه به صورت رایگان در دسترس است