تاریخچه m0NESY فقط یک احمق 1 میلیون دلار برای پخش کننده CS:GO پرداخت می کند