MOUZ قهرمان فصل 18 لیگ حرفه ای ESL شد: آنها ناتوس وینسره را در فینال شکست دادند.