نابغه فوتبال

Игры

پسر رونالدو در النصر: استعداد جدید فوتبال جهان؟

اخبار

رفتار تکان دهنده فوتبالیست شاختار: چرا الکساندر راسپوتکو از کشور فرار کرد!؟

فوتبال

آندره آ پیرلو: مسیر رسیدن به مدیر ورزشی باشگاه رونالدو