یک مادربزرگ از شیکاگو در سن 104 سالگی این کار را انجام داد و در کتاب رکوردهای گینس ثبت شد.