اسطوره های NBA میلیون ها دلار خود را خرج می کنند. برای چی ؟