اخبار بازی

Игры

اخبار Call of Duty: هفته رایگان در Call of Duty: Modern Warfare II

Игры

فرانسه تکان دهنده است! ممنوعیت پرچم روسیه در المپیک 2024 موجی از خشم را برانگیخت؟

Игры

Valve یک پچ برای CS2 منتشر کرد: اکنون مسابقات معمولی به بازی بازگشته اند

Игры

حالت زامبی در PUBG Mobile: آنچه در Patch 2.8 در انتظار ما است