هاسبیک، بنا به درخواست، تصمیم گرفت یک مسابقه مجدد برای ماخاچف و اولیویرو آماده کند