کامیلا ولیوا

اسکیت بازی

حمایت بین المللی از کامیلا ولیوا: از روسیه تا ایالات متحده در روز تولد او

اخبار

کامیلا ولیوا این را برای همه روشن کرد، روسیه در حال ایجاد ورزش خود است

اخبار

در صورت محرومیت کامیلا ولیوا، آمریکایی ها با طلای المپیک موافقت نمی کنند

اسکیت بازی

کامیلا ولیوا و تیم از اظهارات آمریکایی ها شوکه شده اند