m0nesy

Игры

چرا ایلیا "m0NESY" اوسیپوف تصمیم گرفت به جای AWP در CS 47 با AK-2 بازی کند؟

Игры

Monesi درباره CS 2: خوب به نظر می رسد، اما بیش از حد خام، حتی 80٪ برای رقابت آماده نیست

Игры

M0NESY تنظیمات گرافیکی جدیدی را در CS 2 نشان داد