مربی مالاگا خودش را لو داد، رونالدو ترنسیست ها را صدا زد، گیگز با همسر برادرش خوابید. رسوایی های جنسی فوتبال