طولانی ترین مسابقه در تاریخ موتوراسپرت، ماراتن 96 ساعته در نوربرگ رینگ است.