توسعه دهندگان بازی PUBG: New State Mobile بررسی پچ جدیدی را منتشر کرده اند که در ماه آگوست منتشر خواهد شد