سلاح

Игры

همکاری بین PUBG و KFC: جزئیات همکاری

Игры

به روز رسانی PUBG 25.1: سلاح های جدید و جذاب و محتوای هیجان انگیز

Игры

بررسی ویژگی های فروشگاه شخصی PUBG: در ماه آگوست باز می گردد

Игры

بررسی PUBG Update 23.2: تغییرات عمده در راه است