"اکنون می توانم در آرامش بمیرم." داستان آنسو فاتی - جوانترین گلزن بارسلونا