بررسی به‌روزرسانی CS 2: Valve یک پچ با اصلاحات متعدد منتشر کرده است