باستر هنگام پخش مسابقات IEM Cologne 2023 بیمار شد - سازنده محتوا مجبور شد با آمبولانس تماس بگیرد