معامله

Игры

مایکروسافت Activision Blizzard King را در سال 2023 خریداری کرد

Игры

توافق مایکروسافت و اکتیویژن ممکن است هفته آینده پذیرفته شود