تجزیه و تحلیل براکت مسابقات لیگ برتر ESL پس از روز چهارم در گروه C