سرعت

فرمول 1

پیروزی پیاستری در مسابقات مقدماتی اسپرینت در قطر: مک لارن دوبل

دیگر

سرعت مافوق صوت: ورزشکارانی که دیوار صوتی و رکوردهای گینس را شکستند

فوتبال

فوتبالیست هایی که با سرعت باورنکردنی خود هواداران را مجذوب خود کردند