در طول یک ماه، میانگین FPS در CS 2 10٪ کاهش یافت - بدتر از قبل از انتشار بازی شد.