بسکتبالیست های NBA در هر بازی سبدهای زیادی به دست می آورند. چرا ؟