Vasyl Stus: برنده اوکراینی با 243 هزار دلار در WSOP