واسیلی اوتکین

روسیه

واسیلی اوتکین پیشنهاد کرد چرچسف را زندانی کند

روسیه

اوتکین درباره منچستریونایتد و سوبولف: "مثل نامه ای به سرنا ویلیامز است که پیشنهاد رابطه جنسی دارد."