Xbox Game Pass

Игры

کاربران ایکس باکس با Xbox Game Pass بازی نمی خرند

Игры

قسمت‌های جدید بازی Call of Duty قرار است در سال 2024 بر روی Xbox Game Pass منتشر شود

Игры

Diablo 4 به Game Pass می آید

دیگر

ایکس باکس احتمالا دیگر نسخه های دیسکی را منتشر نخواهد کرد

Игры

بازی های جدید در Xbox Game Pass. برخی از بازی ها از پلت فرم اشتراک خارج می شوند

Игры

Xbox Game Pass کل صنعت بازی را برای سال‌های آینده نجات خواهد داد

Игры

مایکروسافت قصد دارد در سال 2023 سری Call of Duty را به Xbox Game Pass اضافه کند

Игры

بازی های آینده ایکس باکس از توکیو گیم شو 2023 و همچنین از Xbox Game Pass - جدید

Игры

دو بازی رایگان برای کنسول های ایکس باکس در آخر هفته آینده در سال 2023

Игры

بازی‌های مبتنی بر Unity ممکن است از Xbox Game Pass ناپدید شوند