در صورت محرومیت کامیلا ولیوا، آمریکایی ها با طلای المپیک موافقت نمی کنند