ایرینا ورونکووا پس از اولین بازی خود برای باشگاه اندونزی "پوپسیو پولوان" عنوان MVP را دریافت کرد.