اولین بازی شگفت انگیز! بازیکن سابق Dnepr و Zorya در کلوب خدمه کلمبوس! جزئیات و سوابق