جنگ ستارگان

Игры

در 8 فوریه، در یک جلسه سرمایه گذار، آنها احتمالا در مورد تاریخ انتشار بازی Star Wars Outlaws صحبت خواهند کرد

Игры

Xbox Game Pass کل صنعت بازی را برای سال‌های آینده نجات خواهد داد