zywoo

Игры

King of CS:GO: S1mple - بهترین بازیکن تاریخ از نظر HLTV

مسابقات ویدیویی

بهترین بازیکنان CS:GO در سال 2023: Zywoo و sh1ro وارد برترین ورزشکاران الکترونیک شدند