رازداری

حق چاپ برای طراحی و کلیه اطلاعات وب سایت prostoprosport.ru و همچنین انتخاب و ترتیب مطالب متعلق به سردبیران "prostoprosport.ru" است. استفاده از مطالب سایت فقط با اجازه کتبی سردبیر مجاز است.

تکثیر مقالات و اخبار به هر نحوی بدون اجازه کتبی ممنوع بوده و طبق قانون کپی رایت مستلزم مسئولیت است.

استخراج خودکار اطلاعات سایت توسط هر سرویس بدون اجازه رسمی ویراستاران "prostoprosport.ru" ممنوع است.

هنگام نقل قول مطالب در اینترنت، یک لینک مورد نیاز است.

بررسی