الکساندر اوچکین

NHL

10 بازیکن برتر NHL پردرآمد سال 2024

NHL

سرنوشت بزرگان: رکوردهای فردی اصلی NHL

WTA

شاراپووا در بین ورزشکاران روسی بیشترین درآمد را کسب کرد