جنگ با یک مقاله قوی، رابطه جنسی با یک مقاله ضعیف: او اصلاً چیزی ندزدیده است. دومیناتریکس آماندا نونس