بوندس لیگا

آلمان

روسپی زیر سن قانونی و دعوا با روبن. تمام رسوایی های فرانک ریبری

سریع

ایجنت هالند گفت که بوروسیا از فروش این بازیکن در پایان فصل خودداری کرده است

آلمان

مورینیو با بوروسیا دورتموند مذاکره کرد