CS: GO

Игры

King of CS:GO: S1mple - بهترین بازیکن تاریخ از نظر HLTV

Игры

Valve نسخه قدیمی CS:GO را منتشر کرده است - این نسخه خواستگاری ندارد

Игры

MOUZ قهرمان فصل 18 لیگ حرفه ای ESL شد: آنها ناتوس وینسره را در فینال شکست دادند.