بازیکنان رئال مادرید اتلتیکو بیشتر از خود رئال مادرید است. باشگاه ها پیمان عدم تهاجم را شکستند