ارلینگ هالند

اخبار

کریستیانو در مورد بازنشستگی خود صحبت کرد

انگلستان

انتقال ارلینگ هالند به بارسلونا 100 میلیون

انگلستان

ارلینگ هالند نتایج خوبی در لیگ قهرمانان نشان می دهد

کشور اسپانیا

انتقال ارلینگ هالند به بارسلونا برای سال 2025 برنامه ریزی شده است. مسی ممکن است برای مدتی به بارسلونا بازگردد