اروپا

اخبار

اوکراینی‌ها این موضوع را با کمیته بین‌المللی المپیک در مورد اجازه ندادن ورزشکاران روسی به شرکت در مسابقات مطرح کردند

Игры

پلی استیشن 4 عملکرد قوی از خود نشان می دهد و حتی جایگاه چهارم را در اروپا کسب کرده است

انگلستان

رهبر منچسترسیتی در اروپا با پیشرفت چشمگیر