چگونه دینامو به لطف نبوغ جوزف سابو در لیگ قهرمانان اروپا به موفقیت دست یافت