لوکوموتیو

روسیه

آرتم ژیوبا پس از یک حرفه موفق، لوکوموتیو را ترک می کند

روسیه

باشگاه لوکوموتیو در مورد احتمال انعقاد قرارداد با جورجی ژیکیا اظهار نظر کرد.

روسیه

ایگور چروچنکو به عنوان سرمربی جدید باشگاه فوتبال فاکل منصوب شد.

روسیه

اسمولوف با نوه 17 ساله یلتسین آشنا شد

روسیه

کوملیچنکو از ملادا بولسلاو به زسکا خواهد رفت