IOC

دیگر

توماس باخ به دلیل غرب نمی تواند مشکل ورزشکاران روسی را حل کند

دیگر

توماس باخ با محرومیت ایالات متحده از المپیک 2028 مخالفت کرد

دیگر

شهرت توماس باخ و IOC به دلیل محرومیت فدراسیون روسیه از مسابقات بین المللی پایین می آید.

اخبار

کمیته بین‌المللی المپیک با این واقعیت که نمی‌تواند به ورزشکاران روسی اجازه شرکت در بازی‌های پاریس را بدهد، پشت اوکراین پنهان شده است

دیگر

IOC قوانین المپیک 2023 را تغییر می دهد

اخبار

کمیته بین المللی المپیک موضوع پذیرش روس ها در بازی های المپیک در اکتبر 2023 را بررسی خواهد کرد

دیگر

سخنرانی باخ برای ورزشکاران روسی شرکت کننده در بازی های المپیک 2024 پاریس ناراحت کننده شد

بیاتلون

IOC توضیحی برای امضاهای جعلی رودچنکوف ارائه کرد