تیم آمریکا در کوارتر اول جام جهانی فیبا با 25 امتیاز مغلوب صربستان شد.